chuyển ngành

em năm nay mới vào học, cho e hỏi là điều kiện để chuyển ngành gồm những gì ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

phạm ngọc quyền

phạm ngọc quyền

Gửi 2 tuần trước

Tư vấn