chứng chỉ tiếng anh quốc tế

nếu xét chứng chỉ tiếng anh quốc tế để cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển có xét TOEIC k ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Trần Thu

Trần Thu

Gửi 1 tuần trước

Quy đổi điểm tiếng Anh