cho em hỏi là đợt 2 có xét tuyển thêm phương thức 1.2 không ạ

cho em hỏi là đợt 2 có xét tuyển thêm phương thức 1.2 không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!