Câu hỏi cần thầy trả lời: IOT và IT2

Em qua tìm hiểu với các anh khóa trên các a bảo IT2 thường học về IOT

Vậy trường cho e hỏi ngành CTTT Hệ thống nhúng thông minh và IOT nó có giống với IT2 không ạ?

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!