Cao học ngành Toán - Tin

Thưa thầy/cô, nếu tốt nghiệp ngành SP Tin học của ĐHSPHN thì có đăng kí học cao học Toán - Tin của ĐHBKHN được không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang

Gửi 5 ngày trước

Thạc sĩ Toán Tin