Bỏ kết quả xét tuyển

Em đã đỗ theo diện 1.3 và đã xác nhận học vào tháng 6(còn tháng 8 thì chưa). Hiện tại em muốn hủy kết quả kia và dùng điểm tốt nghiệp để xét tuyển thì cần những thủ tục gì?

Em mong thầy cô trả lời giúp em vì điều này rất quan trọng!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!