ảnh minh chứng kết quả học tập lớp 12

cho em hỏi hiện tại nếu chưa có kết quả học kì 2 thì ảnh minh chứng kết quả học tập lớp 12 ở mục xét hồ sơ tài năng thì em sẽ cần nộp cái gì?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Võ Song Tùng

Võ Song Tùng

Gửi 1 tháng trước

Xét tuyển tài năng