Ad ơi e hỏi xíu, ngày trước, e có quy đổi IELTS ở trường và đã nộp tiền, sau đấy e nhận ra là e điền sai thông tin, thì e chỉ cần sửa lại thông tin r lưu vào là được hay cần đóng lại lệ phí hả ad

Ad ơi e hỏi xíu, ngày trước, e có quy đổi IELTS ở trường và đã nộp tiền, sau đấy e nhận ra là e điền sai thông tin, thì e chỉ cần sửa lại thông tin r lưu vào là được hay cần đóng lại lệ phí hả ad

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!