Bạn thắc mắc về thông tin tuyển sinh?
HƯỚNG DẪN
TRA CỨU
ĐẠI HỌC
0848683408
SAU ĐẠI HỌC
0938683407
Skip to Content

I. HỌC PHÍ ĐẠI HỌC

  • Chương trình đại học chuẩn: Từ 17 - 22 triệu đồng/năm học
  • Chương trình EliTECH - Tiên tiến: Tương đương 1,3 - 1,5 lần học phí chương trình đại học chuẩn cùng ngành
  • Riêng Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế (FL2) và Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) học phí gấp 2 chương trình chuẩn

II. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

  • Chương trình Đào tạo quốc tế: Từ 25 - 30 triệu đồng/học kỳ

Học phí của các Chương trình đào tạo quốc tế do Trường ĐHBK Hà Nội cấp bằng nằm trong khoảng 25-30 triệu đồng/học kỳ. Mức cụ thể tùy theo chương trình, chi tiết tại http://sie.hust.edu.vn

Trên quan điểm coi sinh viên là chủ thể và trung tâm của các hoạt động, Trường ĐHBK Hà Nội cam kết sử dụng nguồn thu học phí với hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ phần tăng thu học phí hàng năm sẽ được sử dụng để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phòng học và phòng thí nghiệm, cải thiện các điều kiện và môi trường học tập cho sinh viên. 

Chi tiết thêm về chương trình Học phí, bạn có thể xem website của nhà trường: www.hust.edu.vn/hocphi

 

 

Visitor Tracking Visitor Tracking

1 3 0 2 8 4 4
User Online: 42
Total today: 1738
Total in week: 1738
Total in month: 47950