Học phí Đại học

I. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

  • Chương trình đại học chuẩn: Từ 17 - 22 triệu đồng/năm học
  • Riêng Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế (FL2) và Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) học phí gấp 2 chương trình chuẩn

II. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ELITECH

Chương trình EliTECH - Tiên tiến: Tương đương 1,3 - 1,5 lần học phí chương trình đại học chuẩn cùng ngành

III. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

  • Chương trình Đào tạo quốc tế: Từ 25 - 30 triệu đồng/học kỳ

Học phí của các Chương trình đào tạo quốc tế do Trường ĐHBK Hà Nội cấp bằng nằm trong khoảng 25-30 triệu đồng/học kỳ. Mức cụ thể tùy theo chương trình, chi tiết tại http://sie.hust.edu.vn

Trên quan điểm coi sinh viên là chủ thể và trung tâm của các hoạt động, Trường ĐHBK Hà Nội cam kết sử dụng nguồn thu học phí với hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ phần tăng thu học phí hàng năm sẽ được sử dụng để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phòng học và phòng thí nghiệm, cải thiện các điều kiện và môi trường học tập cho sinh viên. 

loading...