Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội buộc phải dừng tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy (dự kiến diễn ra vào ngày 15/7/2021). Đây là một điều đáng tiếc đối với Nhà trường và thí sinh có nguyện vọng tham gia Kỳ thi này.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tiến hành hoàn trả khoản lệ phí tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy (250.000đ) cho toàn bộ thí sinh đăng ký và đã nộp lệ phí qua ViettelPay cụ thể như sau:

Đợt 1 (Tháng 9/2021): Thực hiện hoàn trả tự động vào tài khoản ViettelPay đối với thí sinh đã có tài khoản ViettelPay chính chủ. Phía Viettel sẽ hoàn trả lệ phí nói trên theo thông tin thí sinh đã gửi trên GG Form trước đây (Đã thực hiện hoàn trả cho 2.920 thí sinh, ngày 01/9/2021).

Đợt 2 (Tháng 10/2021): Đối với thí sinh chưa có tài khoản ViettelPay, bắt đầu từ 26/8/2021, phía Viettel sẽ liên hệ để hướng dẫn cập nhật, hoàn thiện thông tin trên hệ thống để thực hiện hoàn trả lệ phí. Những thí sinh đã ĐỒNG Ý, Nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả tự động vào tài khoản ViettelPay của thí sinh sau cập nhật (Đang thực hiện thủ tục hoàn trả cho 1.466 thí sinh, dự kiến trước 15/10/2021)

Đợt 3 (Tháng 11/2021 hoặc khi Thành phố cho phép học sinh, sinh viên đến Trường): Đối với những thí sinh còn lại KHÔNG ĐỒNG Ý mở tài khoản ViettelPay (gồm 999 thí sinh), Nhà trường sẽ thực hiện hoàn trả qua tài khoản NGÂN HÀNG chính chủ của thí sinh (Nhà trường sẽ gửi email để thí sinh phản hồi tài khoản Ngân hàng mà thí sinh đã đăng ký theo số CMND/CCCD đã nộp lệ phí) hoặc thí sinh đến trường Đại học BKHN để nhận TIỀN MẶT khi tình hình dịch bệnh cho phép.