Bạn thắc mắc về thông tin tuyển sinh?
HƯỚNG DẪN
TRA CỨU
ĐẠI HỌC
0848683408
SAU ĐẠI HỌC
0938683407
Skip to Content

(EE-E8) Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE-E8 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 25.20
(ME1) Kỹ thuật Cơ điện tử
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 | Điểm trúng tuyển 2019: 25.40
(FL2) Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
23 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: FL2 |Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.20
(FL1) Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ
22 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: FL1 |Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.60
(EM-E13) Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh
21 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM-E13 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 22.00
(EM5) Tài chính - Ngân hàng
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM5 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.50
(EM4) Kế toán
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM4 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.60
(EM3) Quản trị kinh doanh
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.30
(EM2) Quản lý công nghiệp
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
(EM1) Kinh tế công nghiệp
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.90
(ED2) Công nghệ giáo dục
19 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ED2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 20.60
(PH2) Kỹ thuật hạt nhân
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: PH2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 20.00
(PH1) Vật lý kỹ thuật
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: PH1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.10
(TX1) Kỹ thuật Dệt - May
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TX1 | Chỉ tiêu: 200 | Điểm trúng tuyển 2019: 21.88
(HE1) Kỹ thuật Nhiệt
17 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: HE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 250 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
(MS-E3) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano)
16 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS-E3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.60
(MS1) Kỹ thuật Vật liệu
15 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.40
(EV1) Kỹ thuật Môi trường
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EV1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 20.20
(BF-E12) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật thực phẩm
19 tháng 07, 2019
Mã xét tuyển: BF-E12 | Chỉ tiêu: 30 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 23.00
(BF2) Kỹ thuật Thực phẩm
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.00
(BF1) Kỹ thuật Sinh học
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.40
(CH-E11) Chương trình tiên tiến kỹ thuật Hóa dược
20 tháng 07, 2019
Chương trình tiên tiến kỹ thuật Hóa dược (CH-E11) | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 23.10
(CH3) Kỹ thuật in
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển 2019: 21.10
(CH2) Hóa học
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.10
(CH1) Kỹ thuật Hóa học
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 460 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
(MI2) Hệ thống thông tin quản lý
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.80
(MI1) Toán - Tin
11 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 25.20
(IT-E10) Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and AI)
09 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E10 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 27.00
(IT-E7) Công nghệ thông tin Global ICT
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E7 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 26.00
(IT-E6) Công nghệ thông tin Việt-Nhật
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 25.70
1 2 Next

 

Visitor Tracking Visitor Tracking

1 3 9 3 9 3 9
User Online: 148
Total today: 2691
Total in week: 8230
Total in month: 50062