Khổng Minh, Cựu sinh viên UHG03, Viện Đào tạo quốc tế

Khổng Minh, Cựu sinh viên UHG03, Viện Đào tạo quốc tế

Những dòng cảm xúc về những người thầy tại đại học Bách Khoa của cựu sinh viên Khổng Minh – Lớp UHG03, hiện đang là giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:

Vũ Thanh Hà (D09 – K50), Viện Ngoại ngữ, Đại Học Bách khoa Hà Nội

Vũ Thanh Hà (D09 – K50), Viện Ngoại ngữ, Đại Học Bách khoa Hà Nội

Vũ Thanh Hà (D09 – K50) - Product Marketing Asia Pacific Department - Piaggio Vietnam (Phòng Product Marketing Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty Piaggio Việt Nam)

Nguyễn Thị Thanh Hoa, K51 Viện Vật lý kỹ thuật

Nguyễn Thị Thanh Hoa, K51 Viện Vật lý kỹ thuật

Học Vật lý có làm Quản lý được không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng đến với một nhân vật còn rất trẻ nhưng đã có những thành công nhất định trong công việc chuyên môn và quản lý của mình.

Cảm nhận Cựu sinh viên về Bách Khoa

loading...