Chỉ tiêu - Mã xét tuyển 2022

26-07-2022

Theo Đề án tuyển sinh năm 2022 do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngày 22/6/2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đai học chính quy là 7.990 sinh viên, gồm 3 phương thức tuyển sinh là: 1) Phương thức xét tuyển tài năng (XTTN) 2) Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) và 3) Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Chỉ tiêu - mã xét tuyển năm 2022 của từng phương thức tuyển sinh như sau:

Đề án tuyển sinh năm 2022

26-06-2022

Ngày 22/6/2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đai học chính quy là 7.990 sinh viên, gồm 3 phương thức tuyển sinh là: 1) Phương thức xét tuyển tài năng (XTTN) 2) Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) và 3) Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chi tiết như sau:

Brochure Tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022

04-05-2022

ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố brochure các thông tin tuyển sinh năm 2022.