diem moi tuyen sinh 2019

Tổng chỉ tiêu dự kiến năm 2019: 6680

Chương trình đào tạo mới: 07 chương trình, trong đó có 05 chương trình tiên tiến (Hệ thống nhúng thông minh và IoT, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Hóa – Dược , Kỹ thuật Thực phẩm, Phân tích Kinh doanh), 01 chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ Giáo dục01 chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ngành Cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức. Các chương trình tiên tiến giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ năm thứ 2 trở đi.

Chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

Từ năm 2019, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thực hiện chính sách xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên cho những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khi tham gia xét tuyển vào trường.

1. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên (hoặc quy đổi tương đương) được cộng thêm vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30) cho tất cả các ngành, chương trình đăng ký xét tuyển với các mức điểm như sau:

  • Thí sinh sử dụng tổ hợp xét tuyển không có môn tiếng Anh (A00, A02, B00, D29) được cộng từ 0,25 điểm (IELTS 5.5), 0,5 điểm (IELTS 6.0), … đến tối đa 2,0 điểm (IELTS 9.0);
  • Thí sinh sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh (A01, D01, D07) được cộng từ 0,125 điểm (IELTS 5.5), 0,25 điểm (IELTS 6.0), … đến tối đa 1,0 điểm (IELTS 9.0);
  • Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được quy đổi tương đương về điểm IELTS theo quy định của Trường để cộng điểm ưu tiên như trên

2. Thí sinh có chứng chỉ A-Level với tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 70/100 điểm trở lên (tương ứng điểm B, PUM range ≥ 70) hoặc thí sinh có kết quả SAT (Scholastic Assessment Test) từ 1270/1600 trở lên được tuyển thẳng vào các Chương trình đào tạo quốc tế.

 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST