ts2017

Thông tin Tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh

images8

Các ngành đào tạo bậc Đại học

Giới thiệu các ngành đào tạo bậc Đại học

ELITECH

Chương trình ELITECH

Chương trình ELITECH

Cover fb 05 1

Trải nghiệm Đại học - Định hướng Tương lai

Trải nghiệm Đại học - Định hướng Tương lai

Cover fb 04 1

Điểm chuẩn tuyển sinh các năm

Điểm chuẩn tuyển sinh các năm

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Các chương trình Đào tạo Quốc tế

Thí sinh đã đăng ký tuyển thẳng đại học năm 2018 diện đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc tham gia đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu còn thiếu “Thuyết minh tóm tắt đề tài” phải nộp bổ sung để có đủ hồ sơ theo quy định.

       Hội đồng tuyển sinh Trường chỉ xét duyệt hồ sơ của thí sinh đã có đầy đủ hồ sơ và đăng ký tuyển thẳng vào đúng những ngành được tuyển thẳng theo Quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường.

       Thời hạn thí sinh nộp “Thuyết minh tóm tắt đề tài” và đăng ký bổ sung nguyện vọng (cho những thí sinh đã không đăng ký vào đúng những ngành quy định tuyển thẳng giải KHKT): trước 17h00 ngày 16/7/2018, tại Phòng Đào tạo Đại học (bàn số 3 phòng C1-202).

       Sau đây là danh sách những thí sinh còn thiếu “Thuyết minh tóm tắt đề tài” và cần đăng ký bổ sung nguyện vọng ngành tuyển thẳng:

Quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  

I. XÉT TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

1. Chỉ tiêu tuyển thẳng đối với một ngành đào tạo không vượt quá 20% chỉ tiêu dự kiến của ngành/chương trình đào tạo (gọi tắt là ngành). Trong trường hợp số lượng đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành vượt quá 20% chỉ tiêu ngành, ưu tiên các thí sinh đạt mức giải cao hơn.

2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào một ngành căn cứ theo nguyện vọng của thí sinh và môn thi như sau:

Xet tuyen   Banner web

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST