Các ngành nghề đào tạo của Viện Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ thuật hạt nhân

(KT05)

D520402

Kỹ thuật năng lượng hạt nhân

http://sneep.hust.edu.vn/37

http://sneep.hust.edu.vn/dao-tao-dai-hoc

Có khả năng và kiến thức chuyên môn về:

-       Mô tả các quá trình vật lý và các phản ứng hạt nhân trong lò phản ứng hạt nhân, tính toán các kết quả của các phản ứng xảy ra trong các hệ thống kỹ thuật trong ngành Kỹ thuật năng lượng hạt nhân

-       Các kỹ thuật về đo đạc hạt nhân, tính toán lò phản ứng hạt nhân và các hệ thống thủy nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân

-       Các Viện nghiên cứu:

 • Viên Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 • Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
 • Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
 • Viện Năng lượng (Bộ Công thương)

-       Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN): nhà máy điện hạt nhân

-       Các cơ quan quản lý Nhà nước về hạt nhân:

 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
 • Cục năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ)
 • Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh

-       Các công ty tư vấn, thiết kế về năng lượng hạt nhân

-       Các cơ sở công nghiệp, dịch vụ khác

Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng

http://sneep.hust.edu.vn/37

http://sneep.hust.edu.vn/dao-tao-dai-hoc

Có khả năng và kiến thức chuyên môn về:

-       Mô tả các quá trình vật lý và các phản ứng hạt nhân trong các ứng dụng của bức xạ phóng xạ.

-       Các kỹ thuật về đo đạc bức xạ phóng xạ và các thiết bị chiếu xạ hạt nhân, thiết bị y học hạt nhân.

-       Thiết kế hệ thống đo đạc bức xạ, tính toán thiết kế các hệ thiết bị ghi nhận đánh giá bức xạ, tính toán thiết kế quá trình chiếu xạ hạt nhân trong các hệ thống sử dụng bức xạ phóng xạ, trong các hệ thống y học hạt nhân.

-       Các Viện nghiên cứu:

 • Viên Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 • Viện Vật lý (Viện Khoa học Việt Nam)
 • Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
 • Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

-       Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN): nhà máy điện hạt nhân

-       Các cơ quan quản lý Nhà nước về hạt nhân:

 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
 • Cục năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ)
 • Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh

-       Khoa Y học hạt nhân, khoa Chuẩn đoán hình ảnh của các bệnh viện

-       Các công ty tư vấn, thiết kế về ứng dụng hạt nhân

-       Các đơn vị sử dụng kỹ thuật bức xạ của các công ty, nhà máy: chụp NDT, chiếu xạ, thăm dò bằng bức xạ phóng xạ …

-       Các cơ sở công nghiệp, dịch vụ khác

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST