Các ngành nghề đào tạo của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm
xét tuyển Tên ngành đào tạo Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp
KT31

Kỹ thuật sinh học

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất các sản phẩm sinh học; thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, quản lý công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực sinh học, môi trường, nông nghiệp và y tế.

-       Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Quản lý chất lượng trong Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, An toàn Thực phẩm

-       Các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, Viện Kiểm nghiệm chất lượng

-       Các Doanh nghiệp sản xuất về lĩnh vực: vacxin, dược phẩm, bia, rượu, bánh, kẹo, đường, đồ hộp, cà phê, thuốc lá, sữa, thịt, rau quả,…và các tập đoàn đa quốc gia

-       Các đơn vị xử lý nước thải, chất thải hữu cơ

-       Các đơn vị tư vấn, thiết kế, lắp đặt về Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quá trình và

-       Thiết bị trong CNSH-CNTP

Công nghệ thực phẩm Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, vận hành và quản lý kỹ thuật các dây chuyền sản xuất thực phẩm; tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST