ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC 2014

Thực hiện phương án tuyển sinh năm 2014 theo kỳ thi 3 chung kết hợp với sơ tuyển kết quả học tập THPT, Trường đã tổ chức cho thí sinh đăng ký sơ tuyển từ ngày 24/2 đến 31/3/2014. Các thí sinh có tổng điểm trung bình 3 môn thuộc khối thi ở các học kỳ THPT đạt điểm chuẩnsơ tuyển của các khối thi (19,5 điểm cho khối A, A1 và 18 điểm cho khối D1) có thể làm hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc sơ tuyển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận được tổng cộng 10238 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, bao gồm 9060 hồ sơ khối A, 878 khối A1 và 300 khối D1. Như vậy, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi giảm gần một nửa so với năm 2013.

Tổng cộng có 6943 thí sinh tham gia dự thi trong hai đợt (trong đó có 171 thí sinh dự thi liên thông từ Cao đẳng chính quy của Trường lên đại học). Theo kết quả thống kê, có 2361 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 23 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên), chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh dự thi. Đặc biệt, có tới 6454 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên, chiếm khoảng 95% tổng số thí sinh dự thi. Tổng cộng có 4 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán (khối A/A1), 24 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa và 6 thí sinh đạt điểm 10 môn Anh văn (khối A1) .

Nhóm ngành Chỉ tiêu
1. Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 1300
2. Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin 2000
3. Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 900
4. Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật 320
5. Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 160
6. Kinh tế-Quản lý 340
7. Ngôn ngữ Anh 180

 

1. Khối ngành Kỹ thuật (hệ Cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư):

- KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): khối A 21,5 điểm, khối A1 21 điểm.

- KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): khối A 23,5 điểm, khối A1 23 điểm.

- KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): khối A 20,5 điểm.

- KT4 (Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật): khối A 18 điểm, khối A1 18 điểm.

- KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): khối A 20 điểm, khối A1 20 điểm.

2. Khối ngành Kinh tế-Quản lý (KT6): Khối A 18 điểm, khối A1 18 điểm, khối D1 18 điểm.

3. Ngành Ngôn ngữ Anh:

- TA1 (Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ): khối D1 26 điểm.

- TA2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, IPE): khối D1 26 điểm.

(Môn tiếng Anh nhân hệ số 2).

4. Khối ngành Công nghệ kỹ thuật (hệ Cử nhân công nghệ)

- CN1 (Công nghệ cơ khí-cơ điện tử-ôtô): khối A 18 điểm, khối A1 18 điểm.

- CN2 (Công nghệ TĐH-Điện tử-CNTT): khối A 19 điểm, khối A1 19 điểm.

- CN3 (Công nghệ Hóa học-Thực phẩm): khối A 18 điểm.

5. Chương trình đào tạo quốc tế (QT1-QT9): khối A 15 điểm, khối A1 15 điểm, khối D1 15 điểm.

6. Liên thông từ cao đẳng lên đại học: khối A 16 điểm, khối A1 16 điểm.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST