ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013

Năm 2013 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận được tổng cộng 19.457 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, bao gồm 16.031 hồ sơ khối A, 1.816 khối A1 và 1.610 khối D1. Như vậy, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tương đương năm 2012, trong đó số hồ sơ khối A và khối D1 tăng nhẹ (450 và 200), ngược lại số hồ sơ khối A1 giảm đáng kể (650). Số liệu thống kê cho thấy số lượng hồ sơ đăng ký vào các nhóm ngành giữ ổn định so với năm 2012, cụ thể như sau:

Nhóm ngành Số hồ sơ Chỉ tiêu
1. Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 4.276 1.300
2. Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin 8.191 2.000
3. Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 3.352 900
4. Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật 757 320
5. Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 533 160
6. Kinh tế-Quản lý 1.251 340
7. Ngôn ngữ Anh 1.068 180

 

NHÓM NGÀNH ĐIỂM CHUẨN GHI CHÚ
Khối A Khối A1 Khối D1
Khối ngành Kỹ thuật và Kinh tế
KT1: Cơ khí -Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 23,0 22,0 -
KT2: Điện-Điện tử-CNTT-Toán tin 24,5 23,5 -
KT3: Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 22,5 - -
KT4: Vật liệu-Dệt may-Sư phạm KT 21,5 20,5 -
KT5: Vật lý KT - KT hạt nhân 22,0 21,0 -
KT6: Kinh tế-Quản lý 22,0 21,0 20,0
KT0: Nhóm chưa xếp ngành 21,5 20,5 -
Ngành Ngôn ngữ Anh
TA1: Tiếng Anh KHKT&CN - - 28,5 Môn Tiếng Anh hệ số 2
TA2: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế - - 28,0
Khối Cử nhân công nghệ
CN1: Cơ khí-Cơ điện tử-Ô tô 20,5 20,0 -
CN2: Điện-Điện tử-CNTT 21,0 20,0 -
CN3: Hóa-Thực phẩm 21,0 - -
Hệ đào tạo quốc tế (Viện SIE) 18,0 18,0 18,0
Hệ đào tạo liên thông 17,0 17,0

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST