Thông báo bổ sung hồ sơ của thí sinh đăng ký tuyển thẳng năm 2018 diện đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế

       Thí sinh đã đăng ký tuyển thẳng đại học năm 2018 diện đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc tham gia đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu còn thiếu “Thuyết minh tóm tắt đề tài” phải nộp bổ sung để có đủ hồ sơ theo quy định.

       Hội đồng tuyển sinh Trường chỉ xét duyệt hồ sơ của thí sinh đã có đầy đủ hồ sơ và đăng ký tuyển thẳng vào đúng những ngành được tuyển thẳng theo Quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường.

       Thời hạn thí sinh nộp “Thuyết minh tóm tắt đề tài” và đăng ký bổ sung nguyện vọng (cho những thí sinh đã không đăng ký vào đúng những ngành quy định tuyển thẳng giải KHKT): trước 17h00 ngày 16/7/2018, tại Phòng Đào tạo Đại học (bàn số 3 phòng C1-202).

       Sau đây là danh sách những thí sinh còn thiếu “Thuyết minh tóm tắt đề tài” và cần đăng ký bổ sung nguyện vọng ngành tuyển thẳng:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

1

Đinh Khải Anh

02.10.2000

2

Mai Nhật Anh

01.11.2000

3

Vũ Thị Nam Anh

04.04.2000

4

Đào Gia Bảo

13.01.2000

5

Nguyễn Thanh Bình

25.04.2000

6

Nguyễn Mạnh Dũng

05.09.2000

7

Trần Văn Dương

20.02.2000

8

Nguyễn Minh Đức

01.01.2000

9

Nguyễn Xuân Giao

11.10.2000

10

Nguyễn Bá Hải

23.02.2000

11

Trần Hồng Hải

13.07.2000

12

Đoàn Ngọc Hiếu

30.12.2000

13

Đỗ Mạnh Hiếu

11.04.2000

14

Giang Quốc Hoàn

06.07.2000

15

Phạm Quang Hợp

27.04.2000

16

Nguyễn Kim Hùng

31.08.2000

17

Vũ Tuấn Hùng

26.10.2000

18

Phạm Tuấn Huy

17.05.2000

19

Nguyễn Đức Hưng

28.10.2000

20

Nguyễn Quang Hưng

09.12.2000

21

Trần Đan Khuê

25.01.2000

22

Lê Tùng Lâm

10.07.2000

23

Nguyễn Nhật Lâm

16.05.2000

24

Lê Thị Thùy Linh

17.09.2000

25

Đào Dương Hoàng Long

13.06.2000

26

Lê Đình Long

08.11.2000

27

Ngô Xuân Long

22.10.2000

28

Phùng Văn Long

02.11.2000

29

Phạm Đức Mạnh

31.07.2000

30

Đào Công Minh

18.09.2000

31

Nguyễn Đức Minh

04.05.2000

32

Đinh Hoàng Trang Nhung

12.07.2000

33

Lại Đăng Quang

08.07.2000

34

Trần Minh Quang

27.06.2000

35

Nguyễn Đức Thành

25.05.2000

36

Nguyễn Cao Thăng

15.04.2000

37

Nguyễn Thế Tiến Thắng

15.06.2000

38

Vũ Thanh Thủy

23.05.2000

39

Đỗ Hữu Toàn

19.04.2000

40

Phạm Thị Thùy Trang

15.02.2000

41

Đặng Anh Tú

03.10.2000

42

Nguyễn Quỳnh Hồng Vân

28.11.2000

       Liên hệ để được tư vấn: Cô Thủy, điện thoại: 024.38692104, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST