ts2017

Thông tin Tuyển sinh

Thông tin Tuyển sinh

images8

Các ngành đào tạo bậc Đại học

Giới thiệu các ngành đào tạo bậc Đại học

ELITECH

Chương trình ELITECH

Chương trình ELITECH

Cover fb 05 1

Trải nghiệm Đại học - Định hướng Tương lai

Trải nghiệm Đại học - Định hướng Tương lai

Cover fb 04 1

Điểm chuẩn tuyển sinh các năm

Điểm chuẩn tuyển sinh các năm

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Các chương trình Đào tạo Quốc tế

Thực hiện chính sách học bổng mới, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dành khoảng 40 tỉ đồng để cấp học bổng trong toàn khóa học cho khóa sinh viên trúng tuyển vào Trường năm 2018 (K63). Mỗi năm Trường cấp khoảng 50 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) và 600 suất học bổng hỗ trợ học tập (học bổng HTHT).

1. Diện được cấp học bổng KKTN – Nhóm 1

            Học sinh đạt hạnh kiểm tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau:

 • Thành viên đội tuyển thi olympic quốc tế hoặc châu Á;
 • Thành viên đội tuyển thi khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc châu Á;
 • Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia;
 • Sinh viên thủ khoa đầu vào theo mã ngành tuyển sinh đồng thời có điểm trúng tuyển vào Trường nằm trong số 10% sinh viên có điểm cao nhất.

2. Diện được đăng ký xét cấp học bổng KKTN – Nhóm 2

2.1. Điều kiện được đăng ký xét cấp học bổng

Học sinh đạt hạnh kiểm tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau:

 • Đạt giải nhì/ ba kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia;
 • Đạt giải nhất/ nhì/ ba kỳ thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia;
 • Đạt giải nhất/ nhì/ ba kỳ thi thể thao/ văn nghệ cấp quốc gia.

        2.2. Tiêu chí và phương thức xét chọn

            Học bổng xét theo ngành đào tạo (mã ngành tuyển sinh) và được xét từ trên xuống dựa trên kết hợp các tiêu chí như sau:

 • Thành tích thi HSG, thi KHKT, thi thể thao, thi văn nghệ (theo thứ tự ưu tiên: giải nhì HSG = nhất KHKT/ thể thao/ văn nghệ; giải ba HSG = giải nhì KHKT/ thể thao/ văn nghệ; giải ba KHKT/ thể thao/ văn nghệ).
 • Điểm trúng tuyển vào Trường năm 2018 (không tính điểm ưu tiên các loại);
 • Thành tích trong hoạt động phong trào (cán bộ đoàn, lớp và các hoạt động phong trào khác);
 • Giới tính: Ưu tiên nữ.

3. Diện được đăng ký xét cấp học bổng HTHT – Nhóm 3

3.1. Điều kiện được đăng ký xét cấp học bổng

            Học sinh có đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét cấp học bổng HTHT:   

 • Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn;
 • Điểm trung bình 3 môn tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐHBK Hà Nội của ba năm học THPT đạt từ 8,0 trở lên;
 • Hạnh kiểm đạt loại tốt cả 3 năm học THPT.

         3.2. Tiêu chí và phương thức xét chọn

            Học bổng xét theo ngành đào tạo (mã ngành tuyển sinh) và được xét từ trên xuống dựa trên kết hợp các tiêu chí như sau:

 • Mức độ khó khăn về kinh tế gia đình (hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn khác);
 • Điểm trúng tuyển vào Trường năm 2018 (không tính điểm ưu tiên các loại);
 • Thành tích trong học tập (thi HSG/ KHKT); thành tích trong hoạt động phong trào (cán bộ đoàn, lớp và các hoạt động phong trào khác);
 • Giới tính: Ưu tiên nữ.

4. Mức học bổng

 • Học bổng KKTN bằng 150% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn;
 • Học bổng HTHT có 2 mức toàn phần và bán phần tương ứng 100% và 50% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn.

5. Điều kiện duy trì học bổng

       5.1. Học bổng KKTN

            Kết thúc mỗi năm học sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được duy trì học bổng KKTN:

 • Đạt tiến độ học tập theo chương trình đào tạo chuẩn;
 • Kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên (riêng năm thứ nhất đạt từ khá trở lên);
 • Kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

       5.2. Học bổng HTHT

            Kết thúc mỗi năm học sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được duy trì học bổng HTHT:

 • Đạt tiến độ học tập theo chương trình đào tạo chuẩn;
 • Kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên (riêng năm thứ nhất đạt từ trung bình trở lên);
 • Kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

6. Đăng ký xét cấp học bổng và công bố kết quả

 • Thí sinh thuộc Nhóm 1: Thí sinh không cần đăng ký, nhà trường sẽ cấp học bổng nếu thí sinh nhập học vào Trường.
 • Thí sinh thuộc Nhóm 2 và Nhóm 3: Thí sinh đăng ký trên trang tuyển sinh của Trường: http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn từ ngày 20/6/2018 đến hết ngày 31/7/2018.
 • Kết quả xét cấp học bổng sẽ được công bố cùng với kết quả tuyển sinh vào ngày 06/8/2018 trên trang tuyển sinh của Trường.

            Sau đợt xét cấp học bổng trên, nếu quỹ học bổng chưa cấp hết, Nhà trường sẽ tiếp tục cho sinh viên đăng ký sau khi nhập học vào Trường.       

    Tải file thông báo tại đây

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST