k62canbiet1

Những điều Sinh viên K62 cần biết

Những điều Sinh viên K62 cần biết

ELITECH

Chương trình ELITECH

Chương trình đào tạo KS tài năng-chất lượng cao

images8

Ngành và chương trình đào tạo

Giới thiệu các ngành và chương trình đào tạo

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Thông tin TS các chương trình ĐTQT

ts2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2017 trên trang Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tin chi tiết xem lại đây
Thông tin tuyển sinh của trường ĐHBK Hà Nội năm 2017 (tài liệu)
THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA  TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI NĂM 2017 1. Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (a) Thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2017, (b) Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 06 học kỳ THPT từ 20,0 trở lên (Trường sẽ kiểm tra học bạ THPT khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học). Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, thí sinh thi liên thông từ hệ cao đẳng chính quy của Trường lên đại học và các Chương trình đào tạo quốc tế với mã QT21, QT31, QT32 và QT33. (c) Tổng điểm của ba môn xét tuyển đạt ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng nhóm ngành (sẽ được thông báo chi tiết ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào).
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.   Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Kiểm toán Nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga   Tải tài liệu "Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" của Bộ GD&ĐT tại đây Tải tài liệu "Hướng dẫn quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" tại đây  

Kỹ thuật nhiệt: Thị trường nhân lực đa dạng

Vũ Thơm

“Nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ngành kỹ thuật nhiệt khoảng 1000 – 1500 vị trí/ năm, trong khi tổng số lượng kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp hàng năm chỉ khoảng 500 – 800 sinh viên, nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp đã có thể tìm được việc làm. Chính vì vây, cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt là rất lớn.” – đó là khẳng định PGS Nguyễn Việt Dũng – Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh, Trường ĐHBK Hà Nội.

Giải thích về điều này, PGS Dũng cho biết, ngành kỹ thuật nhiệt đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội cũng như sự phát triển của đất nước. Năng lượng nhiệt là chìa khoá của quá trình sản xuất điện và là thành phần không thể thiếu trong các ngành công nghiệp như: luyện kim, cơ khí chế tạo, dệt may da giày, hóa chất, dầu khí, chế biến thực phẩm... Bên cạnh đó, với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm lạnh, điều hòa không khí là rất cao. Chính vì vậy, thị trường lao động ngành kỹ thuật nhiệt là rất lớn.

Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh, Trường ĐHBK Hà Nội là đơn vị duy nhất trong cả nước đào tạo chuyên sâu ngành kỹ thuật nhiệt. Tại đây, sinh viên sẽ được học tập dưới sự giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm (01 viện sĩ, 07 PGS, 10 tiến sĩ, 17 thạc sĩ). Nhằm giúp sinh viên có thêm nhiều kỹ năng thực tế, bên cạnh chương trình giảng dạy trên lớp, sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt còn được thực hành tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, tham gia thực tập tại các nhà máy, doanh nghiệp… Đặc biệt, hàng năm, Viện cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ học bổng để khuyến khích, động viên sinh viên có thành tích học tập cao, cụ thể: 02 học bổng toàn phần 25 triệu/năm và khoảng 4 đến 8 học bổng bán phần 10 triệu/năm; ngoài ra còn rất nhiều học bổng khuyến khích khác khoảng 5 triệu/ năm, 1-3 suất thực tập tại nước ngoài (Nhật Bản hoặc Tây Âu).

Với hai chuyên ngành chính: (1) kỹ thuật năng lượng, (2) máy và thiết bị lạnh, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về hệ thống kỹ thuật nhiệt - lạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiết kiệm và tái tạo năng lượng để thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống, trang thiết bị nhiệt - lạnh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhiệt có thể làm việc tại các nhà máy điện, nhà máy biến thực phẩm, nông lâm, thuỷ hải sản, dầu khí, hoá chất, dệt may; các ngành dịch vụ như: khách sạn, du lịch, hàng không, bưu điện…; các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Nhiều sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt còn thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn, lắp ráp, chế tạo, kinh doanh năng lượng nhiệt rất thành công và có uy tín trên thị trường. “Theo thống kê khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp của Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt-Lạnh (K41) có 100% các bạn làm đúng ngành hoặc ngành gần, trong đó có khoảng 25% là giảng viên các trường đại học, cao đẳng, 20% là các doanh nhân thành đạt, còn lại là các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý tại các cơ quan doanh nghiệp” – PGS Dũng cho biết.

Chia sẻ về cơ hội việc làm của sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt, ông Hoàng Anh Thắng – cựu sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt K50 (Giám đốc bán hàng dự án Mitshubishi Electric Việt Nam) cho biết: “Kỹ thuật nhiệt là ngành nghề thú vị, với sự áp dụng đa dạng cho các lĩnh vực kỹ thuật cao. Các công trình, nhà máy, bệnh viện, cao ốc, khách sạn,… vẫn không ngừng được xây dựng, mở rộng theo nhu cầu xã hội. Vì vậy, nhu cầu về kỹ sư nhiệt – lạnh rất cao”.

Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam là nơi lựa chọn của rất nhiều sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt. Đánh giá chất lượng sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt tốt nghiệp từ Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh, ông Thắng chia sẻ: “Do kiến thức nền tảng tốt nên hầu hết sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt đều hòa nhập và nắm bắt công việc nhanh”.

Không chỉ dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp mà mức thu thập trung bình của sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt cũng khá cao, khoảng15-20 triệu/tháng đối với kỹ sư nhiệt, 8 -20 triệu/tháng đối với kỹ sư máy và thiết bị lạnh.

Để biết được thông tin chi tiết về ngành kỹ thuật nhiệt, các bạn có thể tham khảo tại website của Viện: http://sheer.hust.edu.vn

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST