Print
Published: 13 July 2016

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ TOÁN TIN – Hai ngành học hấp dẫn của Viện Toán ứng dụng và Tin học

Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học có uy tín về lĩnh vực Toán học và Tin học. Viện có các nhiệm vụ chính là:

NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY, ĐÀO TẠO CỦA VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

CÁC NGÀNH VÀ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

(Tham khảo danh sách ngành đào tạo của Đại học Bách Khoa HN tại: http://tsgx.vn/danh-sach-nganh-nhom-nganh-xet-tuyen)

(I) Các chương trình đào tạo ngành TOÁN TIN                                                   

(II) Chương trình đào tạo ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

(Chi tiết bài giới thiệu xem tại: http://sami.hust.edu.vn/tin-tuc-dao-tao/gioi-thieu-chuyen-nganh-dao-tao-he-thong-thong-tin-quan-ly-2/)

Anh dua vao Bai viet  He thong thong tin quan ly   KT23 BK 2016

 

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH TOÁN TIN

(Chi tiết bài giới thiệu xem tại: http://sami.hust.edu.vn/tin-tuc-dao-tao/gioi-thieu-chuyen-nganh-dao-tao-toan-tin-2/)

ANh dua vao Bai viet TOAN TIN KT23 BK 2016

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem tại: http://sami.hust.edu.vn/dao-tao/dao-tao-dai-hoc/

 

CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

Xem tại: http://sami.hust.edu.vn/nghien-cuu-hop-tac/gioi-thieu-chung/

THÍ SINH CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA VIỆN XIN MỜI GỬI CÂU HỎI:

http://sami.hust.edu.vn/form-lien-he/hoi-dap-tu-van-tuyen-sinh/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc liên hệ trực tiếp với: Cô Huyền (0988833575), Thầy Thăng (0985961379).