k62canbiet1

Những điều Sinh viên K62 cần biết

Những điều Sinh viên K62 cần biết

ELITECH

Chương trình ELITECH

Chương trình đào tạo KS tài năng-chất lượng cao

images8

Ngành và chương trình đào tạo

Giới thiệu các ngành và chương trình đào tạo

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Thông tin TS các chương trình ĐTQT

ts2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Các em đăng ký thi Kỹ sư tài năng K62 chưa đăng ký nguyện vọng. Ngày 17/08/2017 các em có tên trong danh sách trên lên phòng đào tạo đai học (C1-201) để đăng ký các nguyện vọng của Kỹ sư tài năng. Danh sách các em xem tại đây
Các em đăng ký thi Kỹ sư tài năng K62 chưa đăng ký nguyện vọng. Ngày 17/08/2017 các em có tên trong danh sách trên lên phòng đào tạo đai học (C1-201) để đăng ký các nguyện vọng của Kỹ sư tài năng. Danh sách các em xem tại đây
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2017 trên trang Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tin chi tiết xem lại đây

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ TOÁN TIN – Hai ngành học hấp dẫn của Viện Toán ứng dụng và Tin học

Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học có uy tín về lĩnh vực Toán học và Tin học. Viện có các nhiệm vụ chính là:

 • Giảng dạy và nghiên cứu Toán học, Toán ứng dụng và Tin học;
 • Tiến hành hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;
 • Phối hợp với các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trong việc đưa ứng dụng Toán học, Tin học vào những lĩnh vực như kinh tế, tài chính, quản lý, xây dựng, kỹ thuật, v.v…

NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY, ĐÀO TẠO CỦA VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 • Giảng dạy các môn Toán cơ bản chung cho toàn trường (Giải tích 1, Giải tích 2, Giải tích 3, Đại số, Phương pháp tính, Xác suất thống kê,...) ở tất cả các hệ đào tạo (Đại học chính quy, Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao, Chương trình tiên tiến, Đào tạo Quốc tế,..)
 • Đào tạo đại học 02 ngành: TOÁN TINHỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • Đào tạo Thạc sĩ: 02 chuyên ngành (http://sami.hust.edu.vn/dao-tao/dao-tao-thac-sy/)
 • Đào tạo Tiến sĩ: 05 chuyên ngành (http://sami.hust.edu.vn/dao-tao/dao-tao-tien-si/)

CÁC NGÀNH VÀ HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 • Mã xét tuyển: KT23

(Tham khảo danh sách ngành đào tạo của Đại học Bách Khoa HN tại: http://tsgx.vn/danh-sach-nganh-nhom-nganh-xet-tuyen)

(I) Các chương trình đào tạo ngành TOÁN TIN                                                   

  • Cử nhân kỹ thuật Toán – Tin ứng dụng (4 năm)
  • Kỹ sư Toán – Tin ứng dụng (5 năm)
  • Kỹ sư tài năng Toán – Tin ứng dụng (5 năm)

(II) Chương trình đào tạo ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

  • Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý (4 năm)

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

(Chi tiết bài giới thiệu xem tại: http://sami.hust.edu.vn/tin-tuc-dao-tao/gioi-thieu-chuyen-nganh-dao-tao-he-thong-thong-tin-quan-ly-2/)

Anh dua vao Bai viet He thong thong tin quan ly  KT23 BK 2016

 

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH TOÁN TIN

(Chi tiết bài giới thiệu xem tại: http://sami.hust.edu.vn/tin-tuc-dao-tao/gioi-thieu-chuyen-nganh-dao-tao-toan-tin-2/)

ANh dua vao Bai viet TOAN TIN KT23 BK 2016

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem tại: http://sami.hust.edu.vn/dao-tao/dao-tao-dai-hoc/

 

CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

Xem tại: http://sami.hust.edu.vn/nghien-cuu-hop-tac/gioi-thieu-chung/

THÍ SINH CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA VIỆN XIN MỜI GỬI CÂU HỎI:

http://sami.hust.edu.vn/form-lien-he/hoi-dap-tu-van-tuyen-sinh/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc liên hệ trực tiếp với: Cô Huyền (0988833575), Thầy Thăng (0985961379).

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST