k62canbiet1

Những điều Sinh viên K62 cần biết

Những điều Sinh viên K62 cần biết

ELITECH

Chương trình ELITECH

Chương trình đào tạo KS tài năng-chất lượng cao

images8

Ngành và chương trình đào tạo

Giới thiệu các ngành và chương trình đào tạo

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Thông tin TS các chương trình ĐTQT

ts2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Các em đăng ký thi Kỹ sư tài năng K62 chưa đăng ký nguyện vọng. Ngày 17/08/2017 các em có tên trong danh sách trên lên phòng đào tạo đai học (C1-201) để đăng ký các nguyện vọng của Kỹ sư tài năng. Danh sách các em xem tại đây
Các em đăng ký thi Kỹ sư tài năng K62 chưa đăng ký nguyện vọng. Ngày 17/08/2017 các em có tên trong danh sách trên lên phòng đào tạo đai học (C1-201) để đăng ký các nguyện vọng của Kỹ sư tài năng. Danh sách các em xem tại đây
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2017 trên trang Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tin chi tiết xem lại đây

 

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

CỦA CÁC TRƯỜNG ĐÃ ỦY QUYỀN ĐỢT 1 NĂM 2017

 

Để tra cứu các em vào link sau để tra cứu kết quả xét tuyển năm 2017.

 

Danh sách các trường đã ủy quyền cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển sinh

  

Tên trườngĐịa chỉ WebsiteTên trườngĐịa chỉ Website
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội http://www.hust.edu.vn Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội http://hict.edu.vn/
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội https://www.haui.edu.vn/vn Trường Đại học Dược Hà Nội http://www.hup.edu.vn
Học viện Báo chí - Tuyên truyền http://tuyensinhajc.edu.vn/ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông-ĐH Thái Nguyên http://ictu.edu.vn/
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái nguyên http://tueba.edu.vn/ Trường Đại học Thăng Long http://www.thanglong.edu.vn/
Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái nguyên http://us.tnu.edu.vn/ Trường Đại học Giao thông Vận tải * Cơ sở 1 ở phía Bắc http://utc.edu.vn/
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải http://utt.edu.vn/ Học viện Chính sách và Phát triển http://apd.edu.vn/
Trường Đại học Hồng Đức http://www.hdu.edu.vn/default.aspx Trường Đại học Hàng Hải http://www.vimaru.edu.vn/
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội http://daihocthudo.edu.vn/vi/trang-chu Học viện Phụ nữ http://hvpnvn.edu.vn/
Học viện Ngoại giao http://www.dav.edu.vn/vi/ Học viện Tài chính http://www.hvtc.edu.vn/
Học viện Nông nghiệp Việt Nam http://www1.vnua.edu.vn/ Học viện Quản lý giáo dục http://www.niem.edu.vn/
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân https://www.neu.edu.vn/ Trường Đại học Công đoàn http://dhcd.edu.vn/
Trường Đại học Lâm nghiệp http://vnuf.edu.vn/ Trường Đại học Hà Nội http://www.hanu.vn/vn/
Trường Đại học Mỏ Địa chất http://humg.edu.vn/Pages/home.aspx Học viện Ngân hàng http://hvnh.edu.vn/
Viện Đại học Mở Hà Nội http://www.hou.edu.vn/ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 http://www.hpu2.edu.vn/
Trường Đại học Hải Phòng http://dhhp.edu.vn/en/home/ Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc http://www.tlu.edu.vn/
Trường Đại học Thương mại https://tmu.edu.vn/ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội http://huc.edu.vn/
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội http://nuce.edu.vn/ Trường Đại học Y Hà Nội http://www.hmu.edu.vn/news/default.aspx
Trường Đại học Y Dược Thái Bình http://tbump.edu.vn/ Trường Đại học Y tế Công cộng http://www.huph.edu.vn/
Trường Đại học Lao động - Xã hội * Cơ sở 1 Hà Nội http://www.ulsa.edu.vn/ Trường Đại học Ngoại Thương http://www.ftu.edu.vn/
Trường Đại học Y dược Hải Phòng http://hpmu.edu.vn/

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST