OpenDay 10-03-2013

Tư vấn trực tuyến 2012

  • images/stories/tvtt2012/img_4045.jpg
  • images/stories/tvtt2012/IMG_4049.JPG
  • images/stories/tvtt2012/IMG_4050.JPG
  • images/stories/tvtt2012/IMG_4053.JPG
  • images/stories/tvtt2012/IMG_4054.JPG
Số lần xem bài viết : 680959
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

Thông báo gia hạn đăng ký Nguyện vọng bổ sung

       Hiện tại vẫn còn có nhiều bạn thí sinh vẫn chưa kịp đăng nhập vào tài khoản trên trang http://tsx.hust.edu.vn để đăng ký nguyện vọng bổ sung. Nhà trường gia hạn đăng ký nguyện vọng bổ sung đến 11h ngày 10/07/2014. Các bạn thí sinh nhanh chóng đăng nhập vào để đăng ký Nguyện vọng bổ sung để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

       Lưu ý là thời hạn điều chỉnh nguyện vọng chính vẫn sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2014 lúc 20h.

       Các bạn thí sinh nếu có vấn đề về đăng nhập vào tài khoản tuyển sinh như quên mật khẩu thì đặt câu hỏi tư vấn có nội dung bao gồm Mã thí sinh và Số điện thoại để nhóm kỹ thuật có thể liên lạc và trợ giúp các bạn lấy lại mật khẩu của mình.

Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 16:14)

 

Thông báo nhận Giấy báo dự thi

       Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Thí sinh nhận Giấy báo dự thi tại nơi đã nộp hồ sơ ĐKDT.

       Phòng Đào tạo Đại học trả Giấy báo dự thi cho thí sinh nộp hồ sơ tại Trường từ ngày 9/6/2014. Thí sinh đến nhận GBDT phải mang theo phiếu số 2.

       Nhà trường gửi cho thí sinh Giấy báo dự thi có dấu Trường nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh được giảm giá vé tàu đi lại trong kỳ thi theo quy định.

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 05 Tháng 6 2014 08:16)

 

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ngành, đăng ký nguyện vọng bổ sung và sửa sai thông tin đăng ký dự thi

       Thí sinh đạt sơ tuyển đã nộp hồ sơ ĐKDT vào Đại học Bách khoa Hà Nội đã có thể đăng nhập vào tài khoản được cấp trên trang tsx.hust.edu.vn để thực hiện các công việc sau đây:

   1. Bổ sung, sửa sai thông tin đăng ký dự thi:

       - Thông tin thí sinh tự bổ sung, chỉnh sửa: số CMND, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ.

         Các thông tin trên là cần thiết để Trường liên lạc và gửi thông tin đến thí sinh.

       - Thông tin thí sinh đề nghị Trường sửa sai: Họ và tên, ngày sinh, ưu tiên đối tượng, khu vực,...

       - Thời gian chỉnh sửa và gửi đề nghị sửa thông tin: Từ ngày 1/6/2014 đến 11 giờ ngày 15/6/2014.

       - Thông tin thí sinh đề nghị sửa đổi sẽ được Trường xử lý sau ngày 15/6, thông báo kết quả trên trang tuyển sinh và gửi qua email cho thí sinh.

   2. Điều chỉnh nguyện vọng ngành và đăng ký nguyện vọng bổ sung:

       - Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ngành đã đăng ký trong hồ sơ ĐKDT (nguyện vọng 1).

       - Thí sinh được đăng ký nguyện vọng bổ sung để được Trường xét tuyển theo những nguyện vọng bổ sung khi thí sinh không đạt điểm trúng tuyển NV1.

       - Hướng dẫn điều chỉnh và đăng ký bổ sung nguyện vọng ngành xem tại đây.

       - Thời gian được điều chỉnh nguyện vọng ngành và đăng ký nguyện vọng bổ sung: từ 01/6/2014 đến 11 giờ ngày 30/6/2014. Sau thời gian trên, Trường không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào về điều chỉnh nguyện vọng 1 và đăng ký nguyện vọng bổ sung.

      Lưu ý:

       - Một số thí sinh không được hưởng ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú như đăng ký trong hồ sơ ĐKDT là do không có đủ giấy tờ minh chứng kèm theo hồ sơ. Trường sẽ bổ sung ưu tiên đối tượng, khu vực cho thí sinh gửi giấy tờ minh chứng đầy đủ về Phòng Đào tạo Đại học trước ngày thi tuyển sinh.

       - Thí sinh quên mật khẩu đăng nhập tài khoản phải cung cấp mã thí sinh và số điện thoại qua kênh Tư vấn tuyển sinh 2014 trên trang ts.hust.edu.vn để Ban tư vấn hướng dẫn cách thức nhận lại mật khẩu.

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 05 Tháng 6 2014 08:23)