Phỏng vấn

Cho em hỏi là phỏng vấn thì mình cần chuẩn bị mấy cam ạ!!! 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh

Gửi 3 tháng trước

tuyensinh