Điểm thưởng cho hoạt động xã hội

Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động của hội chữ thập đỏ có được tính điểm thưởng không ạ và nếu có thì tính như thế nào

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 8 tháng trước

Bài kiểm tra tư duy