cho em hỏi là sao 1 ngày rồi mà em vẫn chưa nhận được mail thông tin phỏng vấn diện 1.3 vậy ạ?

cho em hỏi là sao 1 ngày rồi mà em vẫn chưa nhận được mail thông tin phỏng vấn diện 1.3 vậy ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!