2. Chương trình đào tạo: theo chương trình thống nhất giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, bao gồm 4 học kỳ, kể cả học kỳ làm luận văn tốt nghiệp.

3. Thời gian đào tạo: 24 tháng

4. Phương thức đào tạo:

- Đào tạo bán phần tại Việt Nam và CHLB Đức: Những học viên có nguyện vọng và đã được xét tuyển, sau khi học tập 2 học kỳ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết để chuyển tiếp sang học tại Trường Đại học Tổng hợp Leipzig và tiếp tục học để nhận bằng thạc sĩ của trường đối tác. Trường Đại học Tổng hợp Leipzig chịu trách nhiệm về việc đào tạo cũng như cấp bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh cho các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng điều kiện tốt nghiệp.

- Đào tạo toàn phần tại Việt Nam: học viên đạt kỳ thi tuyển sẽ học 4 kỳ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng điều kiện tốt nghiệp, học viên được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cấp bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

5. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

6. Đội ngũ giảng viên: Giảng viên của Trường Đại học Tổng hợp Leipzig cử và giảng viên do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bố trí giảng dạy.

7. Quy mô đào tạo: 40 học viên/năm.

8. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Tổng hợp Leipzig.

9. Văn bằng:

- Bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Tổng hợp Leipzig cấp nếu học viên lựa chọn phương thức đào tạo bán phần

- Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cấp nếu nếu học viên lựa chọn phương thức đào tạo toàn phần 

10. Kinh phí đào tạo:

Nhận bằng của Trường Đại học tổng hợp Leipzig:

 • Học phí toàn khóa: khoảng 6.000 Euro (sáu nghìn Euro).
 • Phí ghi danh và xét tuyển (nộp một lần): 4.000.000 VND/học viên
 • Học viên nộp học phí theo học kỳ, chia thành hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 (học kỳ 1, 2): học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Học viên nộp học phí bằng tiền VND, mức học phí 40.000.000 VND/học kỳ (bốn mươi triệu đồng cho một học kỳ).

+ Giai đoạn 2 (học kỳ 3, 4): học tại trường Đại học tổng hợp Leipzig, học viên nộp học phí trực tiếp cho trường Đại học tổng hợp Leipzig, mức học phí 1.500 Euro/học kỳ. Ngoài học phí, học viên cần phải trả một số khoản chi phí sau: 1/ Chi phí ăn ở (ước tính 700 EUR/tháng), 2/ Lệ phí học kỳ (semester fee): 210 Euro/kỳ (làm thẻ học viên và vé kỳ phương tiện giao thông công cộng), 3/ Bảo hiểm sức khỏe: 100 EUR/tháng, 4/Chi phí đi lại (vé máy bay, di chuyển từ sân bay về nơi học)

Nhận bằng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội:

 • Học phí toàn khóa: khoảng 130.000.000 VND (một trăm ba mươi triệu đồng), tương đương 5.500 USD (năm nghìn năm trăm đô la Mỹ).
 • Học viên nộp học phí theo học kỳ (theo thông báo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

11. Thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh, thi tuyển/xét tuyển:

 • Chương trình do Trường Đại học tổng hợp Leipzig cấp bằng:
  • Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Tuyển sinh từ 15/02/2019 đến hết ngày 31/5/2019.
  • Phỏng vấn: dự kiến tháng 05/2019
  • Thông báo trúng tuyển ngày 28/07/2018
 • Chương trình do Trường Đại học Bách khoa cấp bằng:
  • Nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại Phòng Tuyển sinh từ 02/04/2019 đến hết ngày 23/08/2019
  • Thi tuyển dự kiến: 24 – 26/08/2019. Các môn thi tuyển: tiếng Anh, Năng lực tổng hợp về kinh tế, Đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Anh)
  • Công bố kết quả: 30/08/2019

12. Khai giảng: Khóa học dự kiến khai giảng vào tháng 10/2019.

13. Liên hệ: Phòng 203B Tòa nhà D7, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội ; Điện thoại: (0243) 8683408; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Website: http://mba.edu.vn

 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST