Tên môn Tên lớp Thời gian Giảng viên Địa điểm
Toán Lớp 1
Cả ngày thứ 7
12.01.2019 TS. Ng T Thu Hương
0904564984
D9-402
19.01.2019
02.03.2019
02.03.2019 TS. Phan Xuân Thành
0936446919
09.03.2019
16.03.2019
Ngoại ngữ Lớp 1
Cả ngày chủ nhật
13.01.2019 Nguyễn Thị Thu Hồng
0906100565
D9 - 404
20.01.2019
03.03.2019
10.03.2019
17.03.2019
Cơ sở Cơ sở CNTT 20.02.2019 TS. Nguyễn Hữu Đức
0975651915
D9-405
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
Mạch và xử lý tín hiệu số 20.02.2019 PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung 0976899173
PGS. TS. Phạm Văn Bình 0912629062
D9-406
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
KT và Quản lý đại cương 20.02.2019 cô Mai Chi
0904.836.336
D9-403
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
Hóa sinh 25.02.2019 TS. Đỗ Biên Cương
0339712512
C4-201
Sức bền vật liệu 20.02.2019 Thầy Hùng
0904116405
Học viên liên
lạc thầy chốt lịch
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
Lý thuyết mạch 20.02.2019 Thầy Long
0963958854
D9 - 404
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
Cơ học chất lỏng 20.02.2019 TS. Lê Quang
0913223160
Học viên liên
lạc thầy chốt lịch
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
Cơ học Kỹ thuật   Thầy Phương
0382340024 (0961961040)
Học viên liên
lạc thầy chốt lịch
Hóa lý KT 27.02.19 Thầy Tuệ
0976545519
C1-422
28.02.19
Lý luận dạy học
chuyên ngành KT
23.02.2019 TS. Vũ Thị Lan
0983670658
401-D5
24.02.2019
Lý thuyết ĐKTĐ 23.02.2019 Cô Hà
0912421640
C9-311
24.02.2019
Cơ sở KT nhiệt 20.02.2019 thầy Dũng 0943544111 Học viên liên
lạc thầy chốt lịch
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
Vật liệu dệt Chiều 23.02.2019 TS. Phạm Đức Dương
0904539918
C10-205
24.02.2019
Kỹ thuật môi trường 20.02.2019 Thầy Thành
0913228491
Học viên liên
lạc thầy chốt lịch
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019
Khoa học Vật liệu ĐC 20.02.2019 Liên hệ PGS. TS.Đào Hồng Bách
Viện trưởng viện Khoa học và KT Vật Liệu
0974027794
Học viên liên
lạc thầy chốt lịch
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
24.02.2019

Lưu ý về thời gian học:

  • Sáng Thứ 7Chủ Nhật: Từ 8h00
  • Chiều Thứ 7Chủ Nhật: Từ 14h00
  • Tối trong tuần: Từ 18h00

TS.HUST.EDU.VN 

 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST